ZSUHiG --> Dokumenty
Dokumenty

Regulamin rekrutacji

Email Drukuj

Proszę zapoznać się z regulaminem rekrutacji do projektu.

Plik w formacie pdf otwiera się w nowym oknie.

Regulamin

 

Do wypełnienia

Email Drukuj

Poniższe dokumenty są w formacie (.doc), proszę je pobrać, wypełnić i przynieść do biura projektu.

Formularz zgłoszenia.

Oświadczenie ucznia.

Zgoda-oświadczenie rodzica.

Zgoda na przetwarzanie danych.

 

Zakres materiału z języka angielskiego

Email Drukuj

ZAKRES MATERIAŁU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DO TESTU ORAZ ROZMOWY W PROJEKCIE
„SUKCES I NOWOCZESNOŚĆ W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM"

Część pisemna

GRAMATYKA

1. Czasownik 'to be' w czasie teraźniejszym i przeszłym.
2. Czasowniki 'have got' oraz 'can'.
3. Struktura 'there is/are'.
4. Proponowanie przy użyciu: would like, let's, how about.
5. Czasy: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Future Simple oraz struktura 'going to'.
6. Czasowniki modalne: can, could, must, have to.
7. Stopniowanie przymiotników.
8. Udzielanie rad przy pomocy: should, If I were you... .
9. Tryb rozkazujący.
10. Pytania szczegółowe (tzw. Wh- questions).
11. Tryb warunkowy I oraz II.

Więcej…
 Przeszukaj stronę

Polish (Poland)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)