ZSUHiG --> Szkolne Koło Cukiernicze
Informacje

O nas

E-mail Print
There are no translations available.

W ZSU-HiG w Przemyślu młodzież ma możliwość uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych w ramach szkolnego Koła Cukierniczego.

 Opiekunami koła są:
mgr L.Jedlińska,
mgr inż. M.Chruszcz,
mgr J.Typrowicz.


W ramach zajęć uczniowie doskonalą swoje umiejętności kulinarne, zapoznają się z tematyką różnych wyrobów cukierniczych. Oprócz wiedzy teoretycznej uczniowie zdobywają umiejętności praktyczne. Spotkania koła cukierniczego są doskonałą okazja do doskonalenia umiejętności niezbędnych na egzaminach zawodowych. Zajęcia odbywają się w pracowni cukierniczej i technologicznej. Zapraszamy chętnych uczniów do skontaktowania się z opiekunami i uczestnictwa w naszych zajęciach.

 

 

Nasze prace

E-mail Print
There are no translations available.

01-DSCN012902-DSCN013003-DSCN0131

04-DSCN013205-DSCN013306-DSCN0134

07-DSCN013508-DSCN0136

 

Regulamin Koła

E-mail Print
There are no translations available.

Regulamin koła cukierniczego

 

1. Uczeń przystępujący do koła cukierniczego zapoznaje się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

2. Spotkania koła cukierniczego planowane są dwa razy w miesiącu.

3. Obowiązki uczniów koła cukierniczego:

  • systematyczny udział w zajęciach i przestrzeganie zasad BHP i p POŻ,
  • dostosowanie się do zasad współpracy w zespołach zadaniowych,
  •  przestrzegania regulaminu pracowni cukierniczej,
  • organizowanie własnych surowców do sporządzania wyrobów cukierniczych,
  • sporządzanie dekoracji do wykańczania wyrobów cukierniczych,
  • sporządzanie drobnych ciastek,
  • sporządzanie różnego rodzaju ciast i wyrobów wykwintnych,
  • wykańczanie i dekorowanie ciast,

4. Przeprowadzanie oceny organoleptycznej wykonanych wyrobów cukierniczych,

5. Uczestnictwo w zajęciach i zaangażowanie w pracę koła nagradzane będzie w postaci punktów z zachowania.

6. Uczestnictwo w zajęciach koła będzie odnotowane w dzienniku zajęć pozalekcyjnych,

7. W przypadku nieobecności na zajęciach uczeń zobowiązany jest poinformować i usprawiedliwić się z nieobecności.

8. W przypadku niedostosowania się do powyższego regulaminu i naruszenia uczeń będzie skreślony z listy członków koła.

 

 

Opiekunowie koła cukierniczego:           mgr inż. Monika Chruszcz

                                                                    mgr Lidia Jedlińska

                                                                    mgr Józefa Typrowicz

 

Nasza praca

E-mail Print
There are no translations available.

18-DSCN029010-Konkurs_00321-DSCN0293

13-Konkurs_00619-DSCN029116-DSCN0288

12-Konkurs_00517-DSCN028920-DSCN0292

09-Konkurs_00214-Konkurs_007

 Przeszukaj stronę

Polish (Poland)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)