ZSUHiG --> Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

E-Mail Drucken
There are no translations available.

Klasa wielozawodowa

Czy wiesz już co chcesz robić w życiu zawodowym ?

 Jeśli masz sprecyzowane zainteresowania konkretnym zawodem i chcesz znaleźć zatrudnienie w przyszłości lub sam prowadzić działalność gospodarczą zostań uczniem 3-letniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej  - WIELOZAWODOWEJ

kształcącej w zawodach:
fryzjer,
krawiec,
mechanik pojazdów,
elektryk,
poligraf,
drukarz,
introligator,
piekarz,
i  wiele innych.

Będąc uczniem tej szkoły praktykę odbywasz w wybranym przez Siebie zakładzie, gdzie:

 • zawierasz umowę z pracodawcą,
 • bezpośrednio zdobywasz potrzebne umiejętności zawodowe,
 • uczysz się profesjonalnej obsługi klienta,
 • a w szkole uczysz się przedmiotów ogólnokształcących.

 

Nauka zawodu młodocianych jest organizowana przez pracodawcę, który zawarł z uczniem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu młodociani pracownicy objęci są przepisami kodeksu pracy, okres nauki wlicza się im do stażu pracy, a za praktykę otrzymują wynagrodzenie od 4% do 6 % przeciętnego wynagrodzenia (w zależności od roku kształcenia).

 Uwaga! Możliwość płatnych parktyk.

 

Cukiernik


Dzien Otwarty 013Masz zdolności manualne? Od dziecka twoją pasją było pomaganie mamie przy pieczeniu makowców, serników czy biszkoptów?
Masz ochotę na pracę, która daje bardzo duże możliwości założenia własnego biznesu?
Może czas pomyśleć o zostaniu cukiernikiem?

Na zajęciach w szkole przez 3 lata uczniowie zdobywają wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących, jak też są kształceni w zakresie teoretycznym z przedmiotów zawodowych w trzech blokach tematycznych: technicznym, ekonomicznym i produkcji cukierniczej. Przez cały okres nauki zdobywają doświadczenie w wybranych ciastkarniach - cukierniach rzemieślniczych.
 
Przedmioty zawodowe:

 • technika w produkcji cukierniczej,
 • technologie produkcji cukierniczej,

 

 • przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej.
     Zajęcia praktyczne odbywają się dwa razy w tygodniu w pracowniach technologicznych po 5 godzin dziennie. Uczeń zdobywa i kształci umiejętności związane z produkcją wyrobów cukierniczych. Zajęcia praktyczne trwają 3 lata i kończą się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.
    
  wystawa 018Po zakończeniu nauki w szkole uczeń będzie umiał:
 • prawidłowo przygotować surowce, maszyny i urządzenia do procesu produkcji,
 • obsłużyć każde stanowisko w cukierni - ciastkarni ,
 • posługiwać się schematami technologicznymi i recepturami wyrobów cukierniczych i ciastkarskich,
 • odpowiednio przygotować wyroby do sprzedaży.
     Posiadając takie umiejętności uczniowie mogą podjąć pracę we wszystkich cukierniach, ciastkarniach lub piekarniach. Mogą również próbować uruchomić własną działalność produkcyjną zgodnie z zasadami dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej.
     

 

Kucharz

Dzien Otwarty 023Zawód kucharz nie wymaga specjalnych uzdolnień, ale są w nim konieczne pewne predyspozycje:

 • zainteresowanie zawodem,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • uczciwość,
 • nawyk czystości,
 • chęć poszerzenia wiedzy.

W procesie nauczania trwającym 3 lata szczególną uwagę zwraca się na kształtowanie nawyków właściwego przygotowania miejsca pracy, utrzymanie porządku i czystości na stanowisku pracy, przestrzeganie przepisów sanitarnych i higienicznych.
Typowe miejsca pracy kucharza to: punkty małej gastronomii, stołówki, hotelowe zakłady gastronomiczne, restauracje, przedsiębiorstwa produkujące wyroby i półprodukty kulinarne i spożywcze.
Wiodącym przedmiotem w procesie kształcenia jest technologia gastronomiczna z towaroznastwem oraz zajęcia praktyczne, któe pozwolą wykorzystywać praktycznie poznane zasady produkcji gastronomicznej.

gast1Absolwent szkoły  będzie po zakończeniu nauki pracownikiem firmy gastronomicznej lub przetwórczej państwowej lub prywatnej, może także prowadzić działalność gastronomiczną samodzielnie.
Uczeń powinien umieć po ukończeniu kształcenia:

 • oskonalić umiejętności zawodowe
 • praktycznie wykorzystywać poznane zasady produkcji gastronomicznej
 • stosować różne procesy technologiczne
 • stosować maszyny i urządzenia, które są używane w różnych procesach technologicznych 
 • przeprowadzać obróbkę wstępną surowców
 • stosować różne metody obróbki cieplnej półproduktów
 • sporządzać różne potrawy
 • wykonywać prace porządkowe  oraz organizować różnymi metodami zmywanie naczyń
 • posługiwać się podstawowym sprzętem stołowym i naczyniami
 • stosować zasady nakrywania stołów na różne okazje
 • stosować przepisy BHP
 • prawidłowo gospodarować surowcami, energią i wodą
 • pracować w zespole
 • przygotowywać materiały informacyjne i reklamowe do ekspozycji przy prezentacji specjalistycznej
 • scharakteryzować dokumentację obowiązującą w zakładzie gastronomicznym

 

Zdobycie takich umiejętności  umożliwi absolwentowi pracę w warunkach gospodarki rynkowej. Poza przedmiotami ogólnokształcącymi przekazującymi wiedzę ogólną uczeń poznaje wiedzę fachową.

 

 Fryzjer

dzien 106Fryzjer spełnia życzenia klienta dotyczące uczesania. Doradza zastosowanie odpowiedniej pielęgnacji w zależności od gatunku i stanu włosów. Korzystając z żurnali lub komputerowych symulatorów pomaga w doborze uczesania pasującego do twarzy i figury. Powinien sprostać życzeniom najbardziej wymagających klientów, śledząc bieżącą modę i techniki fryzjerskie, biorąc udział w pokazach organizowanych regularnie przez Izbę Rzemieślniczą i inne instytucje.

Bardzo częstą sytuację jest samozatrudnienie - otwarcie własnych zakładów po uzyskaniu tytułu mistrzowskiego lub wchodzenie z kimś w spółkę dla otwarcia takiego zakładu.

fryz2Absolwent z przygotowaniem w zawodzie fryzjer może być zatrudniony w zakładach fryzjerskich świadczących usługi typowe dla fryzjerstwa damskiego czy męskiego lub podejmować działalność w tym zakresie na własny rachunek.
Dla absolwentów szkół fryzjerskich istnieje również możliwość podnoszenia kwalifikacji, na przykład w Akademiach Sztuki Fryzjerskiej. Możliwe są wszystkie stopnie awansu: od ucznia aż do stylisty lub instruktora zawodu.

 Przeszukaj stronę

Polish (Poland)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)