ZSUHiG --> Projekty unijne --> Sukces i nowoczesność w kształceniu zawodowym --> Dokumenty rekrutacji --> Zakres materiału z języka angielskiego

Zakres materiału z języka angielskiego

E-Mail Drucken
There are no translations available.

ZAKRES MATERIAŁU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DO TESTU ORAZ ROZMOWY W PROJEKCIE
„SUKCES I NOWOCZESNOŚĆ W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM"

Część pisemna

GRAMATYKA

1. Czasownik 'to be' w czasie teraźniejszym i przeszłym.
2. Czasowniki 'have got' oraz 'can'.
3. Struktura 'there is/are'.
4. Proponowanie przy użyciu: would like, let's, how about.
5. Czasy: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Future Simple oraz struktura 'going to'.
6. Czasowniki modalne: can, could, must, have to.
7. Stopniowanie przymiotników.
8. Udzielanie rad przy pomocy: should, If I were you... .
9. Tryb rozkazujący.
10. Pytania szczegółowe (tzw. Wh- questions).
11. Tryb warunkowy I oraz II.


FUNKCJE JĘZYKOWE
1. Pytanie o przeznaczenie i nazwy przedmiotów (typu: What's this used for?).
2. Pytanie o drogę, udzielanie wskazówek.
3. Rozmowa nt. pogody.
4. Robienie zakupów (pytanie o cenę, kupowanie)
5. Jedzenie w restauracji (składanie zamówień, obsługiwanie)
SŁOWNICTWO
Technik żywienia i usług gastronomicznych
1. Przygotowanie potraw
2. Produkty żywieniowe
3. Wyposażenie restauracji/kuchni
Fototechnik
1. Wyposażenie studia fotograficznego
2. Części aparatu
3. Podstawowe czasowniki związane z robieniem i obróbką zdjęć

Część ustna

ROZMOWA
1. Przedstawienie siebie
2. Rozmowa nt. zainteresowań oraz chęci wyjazdu
3. Krótki opis miejsca pochodzenia i zamieszkania

 


Przeszukaj stronę

Polish (Poland)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)