ZSUHiG --> Program pracy

Program pracy

E-mail Print
There are no translations available.

 1.   OPIS PROGRAMU

 

WSTĘP                       

 Głównym zadaniem Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości będzie przygotowanie młodego człowieka do aktywnego udziału w życiu gospodarczym oraz poruszanie się po rynku pracy. Konsekwencją tego jest więc przygotowanie uczniów do podjęcia w przyszłości pracy zawodowej lub rozpoczęcia działalności gospodarczej na własny rachunek. Jak wiadomo, obecny rynek pracy jest niestabilny, a pracodawcy poszukują ludzi młodych, ambitnych i kreatywnych, którym nie są obce nowe technologie i znajomość języków. Stawiają na ludzi samodzielnych i dyspozycyjnych, potrafiących sprostać wymaganiom, jakie stawia przed nimi gospodarka rynkowa.

 Spotkania Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości są organizowane od  października 2009 roku w ramach zajęć pozalekcyjnych w wymiarze 1 godziny tygodniowo, jako zajęcia wspomagające w edukacji przedsiębiorczości oraz innych przedmiotów ekonomicznych zawodowych.

 

 

2.   ADRESACI

Program przeznaczony jest dla uczniów liceum profilowanego i technikum oraz zasadniczej szkoły zawodowej (członków SKP) jako zajęcia pozalekcyjne (dodatkowe) w nauczaniu przedsiębiorczości oraz innych przedmiotów ekonomicznych zawodowych.

 

 

3.   ŚRODKI DYDAKTYCZNE 

 • Komputer i Internet
 • Podręczniki
 • Zeszyt ćwiczeń
 • Akty prawne
 • Czasopisma specjalistyczne
 • Literatura fachowa
 • Filmy dydaktyczne
 • Rzutnik pisma
 • Foliogramy
 • Plansze
 • Rekwizyty do gier dydaktycznych
 • Prezentacje multimedialne
 • Płyty CD-ROM z materiałami dydaktycznymi
 • Formularze dokumentów.

 

 4. CELE NAUCZANIA

 Celem działania Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości jest kształtowanie postaw przedsiębiorczych, pogłębianie wiedzy ekonomicznej uczniów oraz przygotowanie do poruszania się po rynku pracy, a także przygotowanie do prowadzenia w przyszłości własnej firmy. Praca SKP opiera się na planowaniu  i realizowaniu projektów edukacyjnych w zakresie przedsiębiorczości. SKP podejmuje działania proponowane przez Narodowy Bank Polski, który jest organizatorem Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS. Działania są ogłaszane na stronie internetowej NBPortal.pl w zakładce IMPULS.

Ponadto SKP będzie podejmowało działania zmierzające do realizacji zadań własnych.

 

Cele szczegółowe:


1. Zrozumienie wagi i wpływu dobrego wyboru przyszłej ścieżki zawodowej na zadowolenie i satysfakcje w życiu.


2. Przygotowanie uczniów do planowania swojej kariery, poznania własnych zainteresowań i predyspozycji.


3. Kształtowanie umiejętności określenia swoich słabych i mocnych stron .


4. Zapoznanie i podniesienie poziomu edukacji uczniów w zakresie wiedzy o zawodach i rynku pracy.


5. Kształtowanie umiejętności konfrontowania swoich własnych predyspozycji  z wyborem zawodu oraz własnym zdrowiem.


6. Kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji przy wyborze szkoły i w trakcie poszukiwania pracy.


7. Przygotowanie uczniów do odpowiedzialności i sumienności wykonanej pracy.


8. Przygotowanie uczniów do świadomej mobilności w podejmowaniu decyzji zawodowych, życiowych oraz w podnoszeniu kwalifikacji

 

 

5. OCZEKIWANE REZULTATY

 

1. Przygotowanie uczniów do aktywnego i świadomego uczestnictwa
w życiu społeczno-gospodarczym.

 2. Budowanie i przejawianie zachowań przedsiębiorczych w miejscu zamieszkania.

 3. Kształtowanie pozytywnych relacji z otoczeniem i znalezienie własnego miejsca w społeczności lokalnej.

 4. Podejmowanie działań przedsiębiorczych w środowisku lokalnym, regionalnym lub krajowym.

 5. Rozwijanie myślenia analitycznego i syntetycznego.

 6. Umiejętność poruszania się po lokalnym rynku pracy.

 7. Przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach gospodarki rynkowej.

 

 6. FORMY PRACY

 

1. Zajęcia warsztatowe pod kierunkiem nauczyciela.

2. Ćwiczenia.

3. Prace w grupach.

4. Metody aktywizujące (metoda projektów, studia przypadków, symulacje, metaplan, burza mózgów, debata, analiza SWOT, drzewko decyzyjne, inne).

5. Wycieczki dydaktyczne.

6. Organizowanie spotkań z przedstawicielami instytucji lokalnych (np. przedstawiciel Forum Biznesu, indywidualny przedsiębiorca, inne.)

7. Nawiązanie współpracy z lokalnymi instytucjami (np. Forum Biznesu, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Mobilne Centrum Informacji Zawodowej OHP, Kluby Aktywnego Poszukiwania Pracy).

 

7.  Instytucje wspierające naszą działalność:

 

1. Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Przemyślu.

2. Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzki Urząd Pracy w Przemyślu.

3. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Przemyślu.

4. Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Przemyślu.

5. Doradca Zawodowy z Powiatowego Urzędu Pracy oraz OHP.

6. Ochotnicze Hufce Pracy i Klub Pracy OHP w Przemyślu.

 


8. ROZKŁAD MATERAŁU NAUCZANIA

SEMESTR I -  19 GODZIN 

LP.

TEMATY

LICZBA

GODZIN

1.

Spotkanie organizacyjne. Realizacja projektów NBPortal.

2

2.

Nawiązanie kontaktów  z przedsiębiorcami, instytucjami użyteczności publicznej oraz pozyskiwanie sponsorów dla szkoły.

5

3.

Organizacja konkursów tematycznych.

2

4.

Aktualizacja gazetek tematycznych i pomocy naukowych.

1

5.

Przygotowanie młodzieży do prowadzenia Młodzieżowego Miniprzedsiębiorstwa.

4

6.

Przygotowanie do Olimpiady z Przedsiębiorczości.

 

4

7.

Analiza i podsumowanie pracy za I semestr.

1

 

 

SEMESTR II - 19 GODZIN

1.

Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo.

2

2.

Dzień Przedsiębiorczości.

2

3.

Wycieczka dydaktyczna do urzędu pracy, biura maklerskiego lub innej instytucji.

2

4.

Szkolna Giełda Pracy.

2

5.

Realizacja projektów NBPortal.

2

6.

Przygotowywanie do konkursów.

2

7.

Projekcja filmów dydaktycznych.

2

8.

Organizowanie spotkań z przedstawicielami lokalnych pracodawców, przedsiębiorców, firm, banków.

2

9.

Aktualizacja gazetek tematycznych, pomocy naukowych.

2

10.

Podsumowanie pracy SKP - ewaluacja.

1

                                                          RAZEM:  38 GODZIN

 

9. EWALUACJA

Ankieta dla uczniów po zakończeniu zajęć.

 

LISTA CZŁONKÓW SZKOLNEGO KLUBU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 

LP.

NAZWISKO I IMIĘ

KLASA

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

9.

 

 

10.

 

 

11.

 

 

12.

 

 

 

OPIEKUNI: DOROTA DUNIEWICZ-KUFEL,  DOROTA BIJAN

  
 

Today is

Saturday, 21 July 2018

We host

We have 82 guests online

Przeszukaj stronę

Polish (Poland)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)