ZSUHiG --> Szkolne Koło Cukiernicze --> Regulamin Koła

Regulamin Koła

E-mail Print
There are no translations available.

Regulamin koła cukierniczego

 

1. Uczeń przystępujący do koła cukierniczego zapoznaje się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

2. Spotkania koła cukierniczego planowane są dwa razy w miesiącu.

3. Obowiązki uczniów koła cukierniczego:

  • systematyczny udział w zajęciach i przestrzeganie zasad BHP i p POŻ,
  • dostosowanie się do zasad współpracy w zespołach zadaniowych,
  •  przestrzegania regulaminu pracowni cukierniczej,
  • organizowanie własnych surowców do sporządzania wyrobów cukierniczych,
  • sporządzanie dekoracji do wykańczania wyrobów cukierniczych,
  • sporządzanie drobnych ciastek,
  • sporządzanie różnego rodzaju ciast i wyrobów wykwintnych,
  • wykańczanie i dekorowanie ciast,

4. Przeprowadzanie oceny organoleptycznej wykonanych wyrobów cukierniczych,

5. Uczestnictwo w zajęciach i zaangażowanie w pracę koła nagradzane będzie w postaci punktów z zachowania.

6. Uczestnictwo w zajęciach koła będzie odnotowane w dzienniku zajęć pozalekcyjnych,

7. W przypadku nieobecności na zajęciach uczeń zobowiązany jest poinformować i usprawiedliwić się z nieobecności.

8. W przypadku niedostosowania się do powyższego regulaminu i naruszenia uczeń będzie skreślony z listy członków koła.

 

 

Opiekunowie koła cukierniczego:           mgr inż. Monika Chruszcz

                                                                    mgr Lidia Jedlińska

                                                                    mgr Józefa Typrowicz

 

Przeszukaj stronę

Polish (Poland)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)