ZSUHiG --> Szkolny Klub Europejski --> Konkurs o UE

Konkurs o UE

Email Drukuj

REGULAMIN

KONKURSU WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ

 

1. Organizatorami konkursu są nauczyciele przedmiotów ekonomicznych i podstaw przedsiębiorczości w ZSU-HiG w Przemyślu.

 

2. Celem konkursu jest:

  • upowszechnienie wiedzy z zakresu integracji europejskiej,
  • wzbogacenie wiedzy na temat Unii Europejskiej, Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej,
  • poszerzenie wiedzy na temat historii, struktury, kompetencji i zasad działania organów Unii Europejskiej (Rada Europy, Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska, Parlament Europejski),
  • rozwój umiejętności pracy z testem.

 

3. Konkurs skierowany  jest do uczniów wszystkich typów szkół tj. liceum, technikum oraz zasadniczej szkoły zawodowej przy ZSU-H I G.

4. Osoby zainteresowane konkursem są proszone o zgłoszenie się do pań: Doroty Bijan, Doroty Duniewicz - Kufel sala A-16 lub poprzez dziennik elektroniczny Librus.

 

5. Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwać będzie powołana komisja konkursowa w składzie:

  • Dorota Duniewicz - Kufel - przewodnicząca
  • Dorota Bijan - członek

 

6. Konkurs odbędzie się  25 października 2011r. o godz. 11.30 w sali A-16 i będzie trwał  45 minut.

7. Konkurs odbędzie się metodą testu zamkniętego.

8. Zadaniem uczestników konkursu będzie udzielenie jednej poprawnej odpowiedzi.

9. Uczniowie, którzy osiągną najwyższą ilość punktów otrzymają nagrody rzeczowe.

10. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody pocieszenia.

11. Lista nagrodzonych uczniów zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły www.zsu-hig.edu.pl .

 

 

 

 

 


Przeszukaj stronę

Polish (Poland)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)