ZSUHiG --> Ekonomia na codzień --> Czynności bankowe

Czynności bankowe

E-mail Print
There are no translations available.

CZYNNOŚCI BANKOWE

  Usługi świadczone przez banki są na gruncie prawa bankowego określane mianem czynności bankowych. Zgodnie z art. 5 Prawa bankowego czynności bankowe dzielą się na:
 1. czynności zastrzeżone wyłącznie dla banków (tzw. czynności bankowe sensu stricto):
  • tworzenie i prowadzenie rachunków bankowych;
  • udzielanie kredytów;
  • udzielanie gwarancji i potwierdzanie akredytyw;
  • emisja papierów wartościowych;
  • organizowanie rozliczeń pieniężnych;
  • emitowanie instrumentów pieniądza elektronicznego;
  • inne czynności, które mocą przepisów prawa zostały zastrzeżone wyłacznie dla banków;
  • tworzenie i prowadzenie rachunków bankowych;
  • udzielanie kredytów;
  • udzielanie gwarancji i potwierdzanie akredytyw;
  • emisja papierów wartościowych;


 2. czynności dozwolone także niektórym podmiotom niebankowym (tzw. czynności bankowe sensu largo):
  • udzielanie pożyczek pieniężnych;
  • udzielanie poręczeń;
  • operacje wekslowe i czekowe, których przedmiotem s± warianty;
  • terminowe operacje finansowe;
  • nabywanie i zbywanie wierzytelności (wierzytelności wymagalne mogą być sprzedawane w drodze przetargu lub na podstawie oferty publicznej);
  • czynności zlecone w związku z emisją papierów wartościowych;
  • przechowywanie przedmiotów, papierów wartościowych, usługi polegające na udostępnianiu skrytek sejfowych;
  • inne wymienione w ustawie.
 

Przeszukaj stronę

Polish (Poland)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)