Powsinoga

Email Drukuj

 Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne  "POWSINOGA"   

OPIEKUNOWIE KOŁA:  Aneta Świetlicka i Piotr Sawczyszak 

 

 "Wstyd to wielki nie znać swej ojczystej ziemi."

 Aleksander Janowski , 1919 r.

 

 

 

   

Cele ogólne:

 

            Celem działalności Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego (SKKT) jest rozwijanie wśród jego członków oraz innych uczniów zainteresowań krajoznawczych i turystycznych, zachęcanie do poznawania Polski, jej tradycji, kultury narodowej i przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem najbliższej okolicy. 

 

Cele i zadania szczegółowe: 

  1. Poznawanie obiektów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego oraz upowszechnianie informacji o walorach terenu Pogórza Przemyskiego jako części Polski i Europy
  2. Wdrażanie do przestrzegania zasad ochrony przyrody, propagowanie zachowań proekologicznych,
  3. Pogłębianie więzi ze swoim środowiskiem, regionem i krajem poprzez kształtowanie postaw patriotycznych, upowszechnianie wiedzy o przeszłości, współczesności i przyszłości Polski,
  4. Przygotowanie do dojrzałego życia w strukturach regionalnych, narodowych: państwowych i europejskich,
  5. Krzewienie wychowania w trzeźwości bez alkoholu, narkotyków i papierosów poprzez rozwijanie umiejętności turystycznych i wędrowniczych,
  6. Tworzenie postaw otwartych na współdziałanie w ramach grupy i kulturę bycia,
  7. Uczenie odpowiedzialności za przyjęte zobowiązania, wyrabianie konieczności działania na rzecz innych, wzmacnianie więzi koleżeńskich
  8. Podtrzymywanie współpracy z organizacjami działającymi w szkole oraz poza szkoła, a wspierającymi  SKKT
  9. Upowszechnianie czytelnictwa, czasopism, wydawnictw, programów telewizyjnych oraz stron www o tematyce krajoznawczej i turystycznej
  10. Poprawianie sprawności fizycznej, stanu zdrowia, zachęcanie do rekreacji  i wypoczynku na świeżym powietrzu

 

 


Przeszukaj stronę

Polish (Poland)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)